اهداف کنفرانس


آشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقمندان با آخرین دستاوردهای علمی ، صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در زمینه های مختلف شیمی
ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان
گسترش همکاری، تعامل و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی
فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر
ارتقاء سطح علمی دانشجویان، اساتید و شرکت کنندگان در کنفرانس
رسیدن به استاندارهای جهانی و فناوری های روز دنیا
بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان